Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2024 | Lokale wet (2024)

PGB tarieven 100%, 75% en 50%.

Hieronder de PGB-tarieven 2024 gebaseerd op de indexatie.

Er zijn verschillende indexen gehanteerd voor Jeugd, WMO, BW en J-GGZ.

De 100%, 75% en 50%-PGB-tarieven zijn berekend op basis van 100%, 75% en 50% van de tarieven voor de ingekochte zorg in natura (ZIN). Het 100% tarief is voor zorg door een persoon die in dienst is van een aanbieder (niet-gecontracteerde professionele instellingen), het 75%-tarief voor een persoon die als zelfstandige hulp verleent (niet-gecontracteerde zelfstandige professionals) en het 50%-tarief voor een persoon die deel uitmaakt van het sociale netwerk (niet-professionals).

Voor Beschermd wonen zijn de tarieven vastgesteld op basis van de tarieven van de centrumgemeente Amersfoort. Die PGB tarieven worden berekend op 90% en 75% van de tarieven van ingekochte zorg in natura (ZIN).

PGB-tarieven beschermd wonen

Beschermd Wonen (PGB-tarieven 2023)

Arrangementen BW

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Begeleiding Basis - cao GGZ MBO

15X04

Uur

€56,40

€46,80

Minuut

€0,94

€0,78

Begeleiding Specialistisch - cao GGZ HBO

15X06

Uur

€69,00

€57,60

Minuut

€1,15

€0,96

Wooninitiatieven BW

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Wooninitiatieven toeslag

15TOE

Etmaal

€14,32

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Ouder / kind-module

15X07

Etmaal

€23,13

€17,37

Begeleiding BW

Code

Eenheid

90%

75%

Begeleiding - praktische ondersteuning

15X03

Uur

€48,00

€40,20

Minuut

€0,80

€0,67

Begeleiding - Specialistisch BW

15X05

Uur

€84,00

€70,20

Minuut

€1,40

€1,17

Dagactiviteiten

Code

Eenheid

90%

75%

Dagactiviteit Basis Volwassenen OMNV

15X52

dagdeel

€43,92

€36,60

Dagactiviteit Plus Volwassenen OMNV

15X53

dagdeel

€55,49

€46,25

Dagactiviteit Basis Ouderen OMNV

15X54

dagdeel

€32,29

€26,91

Dagactiviteit Plus Ouderen OMNV

15X55

dagdeel

€55,49

€46,25

Vervoer OMNV zonder rolstoel =< 10 km

15X65

etmaal

€7,97

€6,65

Vervoer OMNV met rolstoel=<10 km

15X66

etmaal

€24,74

€20,62

Vervoer OMNV zonder rolstoel > 10 km

15X67

etmaal

€18,09

€15,08

Vervoer OMNV met rolstoel > 10 km

15X68

etmaal

€34,13

€28,44

PGB-tarieven voor Wmo hulp 2015 (geen beschermd wonen)

WMO (PGB-tarieven 2023)

Code

Eenheid

PGB 100%

PGB 75%

PGB 50%

HH in natura

1001

uur

€31,45

€23,79

€15,73

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO2

02Z01

uur

€51,75

€39,00

€25,80

minuut

€0,86

€0,65

€0,43

M&Z Ambulante begeleiding WMO MBO

02Z02

uur

€57,85

€43,20

€28,80

minuut

€0,96

€0,72

€0,48

M&Z Ambulante begeleiding WMO HBO

02Z03

uur

€72,31

€54,60

€36,60

minuut

€1,21

€0,91

€0,61

M&Z Respijtverblijf - time out volwassenen

04002

Etmaal

€196,13

€147,10

€98,07

Dagactiviteit basis volwassenen

07A03

dagdeel

€48,80

€36,60

Dagactiviteit Plus Volwassenen

07A04

dagdeel

€61,66

€46,25

Dagactiviteit Basis ouderen

07A12

dagdeel

€35,88

€26,91

Dagactiviteit Plus ouderen

07A13

dagdeel

€61,66

€46,25

Arbeidsmatige dagactiviteit

07A15

dagdeel

€59,13

€44,35

Begeleiding op afstand dagactiviteit

07B03

minuut

€0,93

€0,70

Vervoer Wmo zonder rolstoel =< 10km

08A05

etmaal

€8,86

€6,65

Vervoer Wmo zonder rolstoel > 10km

08A06

etmaal

€20,10

€15,08

Vervoer Wmo met rolstoel =< 10km

08A08

etmaal

€27,49

€20,62

Vervoer Wmo met rolstoel > 10km

08A09

etmaal

€37,92

€28,44

PGB-tarieven voor jeugdhulp

Jeugdzorg (PGB-tarieven 2023)

Code

Eenheid

PGB 100%

PGB 75%

PGB 50%

GO Logeren Jeugd JW

43A11

etmaal

€116,62

€87,47

GO Toeslag logeren jeugd extra dagdeel JW (bij 43A11)

43T02

dagdeel

€28,01

€21,01

M&Z Logeren jeugd - Dagactiviteit

44A29

etmaal

€188,88

€141,66

M&Z Toeslag logeren jeugd/logeren extra dagdeel (bij 44A29)

44T00

dagdeel

€47,22

€35,42

GZ en GO Ambulante behandeling JW MBO

45Z01

uur

€57,85

€43,20

minuut

€0,96

€0,72

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO

45Z02

uur

€72,31

€54,60

minuut

€1,21

€0,91

GZ en GO Ambulante behandeling JW HBO+

45Z03

uur

€82,17

€61,80

minuut

€1,37

€1,03

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO

45Z04

uur

€92,90

€69,60

minuut

€1,55

€1,16

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO+

45Z05

uur

€113,90

€85,80

minuut

€1,90

€1,43

GZ en GO Ambulante behandeling JW WO++

45Z06

uur

€165,65

€124,20

minuut

€2,76

€2,07

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO2

50Z01

uur

€51,75

€39,00

€25,80

minuut

€0,86

€0,65

€0,43

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW MBO

50Z02

uur

€57,85

€43,20

€28,80

minuut

€0,96

€0,72

€0,48

M&Z en GO Ambulante begeleiding JW HBO

50Z03

uur

€72,31

€54,60

€36,60

minuut

€1,21

€0,91

€0,61

M&Z Begeleid wonen met toezicht jeugd

43B17

etmaal

€173,39

€130,04

Toeslag ouder-kind JW (bij 43B17)

43T00

etmaal

€22,85

€17,14

Vervoer Jeugd zonder rolstoel =<10km

42A11

etmaal

€8,86

€6,65

Vervoer naar kinderopvang enkele reis =<10 km

42A12

etmaal

€4,42

€3,32

Vervoer Jeugd zonder rolstoel > 10km

42A13

etmaal

€20,10

€15,08

Vervoer naar kinderopvang enkele reis > 10 km

42A14

etmaal

€10,05

€7,54

Dagactiviteit basis Jeugd

45A49

dagdeel

€45,38

€34,04

Dagactiviteit Plus Jeugd

45A54

dagdeel

€65,56

€49,17

Extra ondersteuning bij kinderopvang 12-

45A57

uur

€6,18

€4,64

PGB-tarieven voor dyslexie

Voor Dyslexie gelden de volgende maximale tarieven die als volgt worden bepaald:

 • De aanbieder stelt naar aanleiding van de diagnose een behandelplan op;

 • Indien de diagnose EED luidt wordt er een behandelplan opgesteld met een advies over het aantal behandelingen die noodzakelijk zijn om de dyslexiedoelen te behalen;

 • De diagnose is maximaal 12 uur;

 • In een behandelplan wordt maximaal 50 uur gegeven;

 • Indien de aanbieder inschat dat het maximaal aantal behandelingen per jeugdige wordt overschreden neemt de aanbieder contact op met de verwijzer/poortwachter. Deze beoordeelt in overleg met de school en de aanbieder of een nieuwe verwijzing nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

 • De maximum PGB-tarieven bedragen 100% voor een professionele instelling en 75% voor een zelfstandig werkend ondernemer.

Dyslexie (maximale PGB-tarieven 2023)

Code

Eenheid

PGB 100%

PGB 75%

Diagnostiek (maximaal 720 minuten)

54004

Uur

€96,53

€72,60

Minuut

€1,61

€1,21

Behandeling (maximaal 3.000 minuten)

54002

Uur

€96,53

€72,60

Minuut

€1,61

€1,21

Vervoer en wonen

[in de tabel zijn regels verwijderd die niet worden toegepast en bedragen gelijkgetrokken met regionaal afspraken]

Vervoer – Deelname aan maatschappelijk verkeer

Voor gebruik van taxi en rolstoeltaxi zijn normbedragen op jaarbasis vastgesteld. De betaling vindt plaats op basis van trekkingsrecht (PGB) met een maximum van 20 km per enkele rit. Op de norm wordt een korting toegepast op grond van verblijf in een WLZ instelling, een samenvallende vervoersbehoefte of andere aanwezige vervoersvoorzieningen.

Vervoermiddel

Tarief per km

Maximum per jaar

Maximum

Sportvoorziening

(2.000 km)

Totaal:

€4.167

Aanschaf:

€3.335

Keuring, onderhoud en reparatie: €834

12 jaar en ouder (100%)

Taxi individueel

€3,02

€6.042

Rolstoeltaxi individueel

€4,11

€8.226

4 tot 12 jaar

(75%)

Individueel taxivervoer

€4.340

Individueel rolstoeltaxivervoer

€5.915

Echtparen, beiden geïndiceerd

(75%)

Individueel taxivervoer

€9.201

Individueel rolstoeltaxivervoer

€12.541

Bewoners intramurale instelling

(50%)

Individueel taxivervoer

€3.067

Individueel rolstoeltaxivervoer

€4.181

Aanvullend op andere aanwezige vervoersvoor-ziening

(25%)

Individueel taxivervoer

€1.534

Individueel rolstoeltaxivervoer

€2.090

Aanpassing auto

Aan te passen auto is niet ouder dan 3 jaar, m.u.v. overzetbare voorzieningen.

Afschrijvingstermijn van de voorziening is ten miste zeven jaar.

Budget is gebaseerd op de goedkoopst aanpasbare auto1.

Woonvoorzieningen

Primaat

Criteria

Verrekening bij verkoop

Maximum

Losse (herbruikbare) woonunit)

Ja, bij grote woningaanpassingen voor extra noodzakelijke leefruimte.

Woonvoorziening van niet-bouwkundige woontechnische aard: bouwkundige ingrepen, zoals tilliften, losse douchestoelen, aanpassingen voor psychosociale doeleinden (bv. een uitraaskamer).

Nee, verstrekking uitsluitend als er geen goedkopere adequate oplossingen zijn.

 • Verkoopjaar na aanpassing

  Percentage van de meerwaarde

  Jaar 1

  100

  Jaar 2

  80

  Jaar 3

  70

  Jaar 4

  60

  Jaar 5

  40

  Jaar 6

  20

Boven €6.807,- drie offertes nood-zakelijk.

Tegemoetkoming meerkosten

Primaat

Criteria

Verrekening bij verkoop

Maximum

Verhuiskostenver

goeding en van kosten van inrichting nieuwe woning

Ja

Er is sprake van onvoorziene verhuizing naar een reeds aangepaste woning om een dure woonaanpassing te voorkomen.

€4.083

Vergoeding bij meerkosten afval door complexe problematiek

Nvt

Specifieke problematiek wat leidt tot extra afval. Levensfase geboden problematiek is hiervan uitgesloten.

€50,- per jaar

Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2024 | Lokale wet (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6182

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.